top of page

Egne Artikler

 
Artikkel av Janne Stensrud publisert hos Veilederforum.no 11 mai 2021
 
Etikkstafetten: 
Hvordan være en oppdatert og kunnskapsbasert karriereveileder?


Nasjonalt kvalitetsrammeverk setter etikk på agendaen, og med en ny runde etikkstafett ønsker Veilederforum.no å bidra til etisk refleksjon.

 

Tema i denne teksten er:

 

Hva vil det si å være en oppdatert og kunnskapsbasert karriereveileder når arbeidslivet stadig er i endring?


 

bottom of page